Sesja Nr XXII/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-10-29, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji.

2.Sprawdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Mie...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady...)

4.Zapytania gości sesji oraz radnych. `

5.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki, dla terenów produkcyjnych w północno-zachodniej części miejscowości Czechy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

8.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia oraz przekazania skarg wg właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz z...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słomniki na lata 2020-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia bud...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

16.Zamknięcie sesji.