Sesja Nr XXI/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-09-23, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji.

2.Sprawdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

4.Zapytania gości sesji oraz radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymana stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XX/265/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymana s...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słomniki na lata 2020-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

10.Podjęcie uchwał w sprawach dróg powiatowych na terenie Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

12.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

13.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

14.Zamknięcie sesji.