Sesja Nr XX/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-08-27, godz. 16:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji....)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Sprawy bieżące.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

6.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia dzi...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)

8.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

9.Pytania i wolne wnioski.

10.Zakończenie obrad.