Sesja Nr XVIII/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-05-28, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i sprawdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Słomniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

6.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych, udzielenia dotacji dla Policji oraz OSP.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wielo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia d...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na...)

8. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.