Sesja Nr XVI/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-02-13, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr XV/19 z sesji Rad...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

4.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

5.Sprawy bieżące.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

7.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji oraz aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2017-2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rap...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinan...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji oraz Rady Miejskiej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

10.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia dzi...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia dz...)

12.Pytania i wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad.