Sesja Nr XV/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-12-27, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzednich sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady M...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami oraz w całym 2019r.

3.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

4.Sprawy bieżące.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słomniki - Miasto Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia st...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słomniki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

8.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomni...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2020-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

10.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyd...)

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Słomnikach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

13.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

14.Pytania i wolne wnioski.

Głosowanie (w sprawie podtrzymania stanowiska Burmis...)