Sesja Nr XIV/19 Rady Miejskiej w Słomnikach (nadzwyczajna)

w dniu 2019-12-09, godz. 15:00

1.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

4.Zakończenie posiedzenia.