Sesja Nr XIII/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-11-28, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

4.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

5.Sprawy bieżące.

6.Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania oraz zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

9.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia ni...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umow...)

11.Pytania i wolne wnioski.