Sesja nr X/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-08-29, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII/2019...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesj...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

4.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

5.Sprawy bieżące.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie oraz przejęcie zadania z zakresu inwestycji drogowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)

10.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

12.Pytania i wolne wnioski.