Sesja nr IX/19 Rady Miejskiej w Słomnikach (nadzwyczajna)

w dniu 2019-06-25, godz. 16:00

1.Przyjecie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjecie porządku obrad.)

2.Podjęcie uchwał, w tym budżetowej w sprawie realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolski Festiwal Smaku 2019”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia o...)

3.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Krakowskim i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utrzymania drogi w miejscowości Wężerów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

4.Zakończenie obrad.