Sesja nr VII/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-05-09, godz. 10:00

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4.Informacja o złożonych interpelacjach.

5.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

6.Sprawy bieżące.

7.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Słomnikach za 2018r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie majątkowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Sprawy bieżące, wolne wnioski.