Sesja nr V/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-03-21, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

4.Sprawy bieżące.

5.Podjęcie uchwał dotyczących sieci szkół na terenie Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji sz...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie ustalenia sieci...)Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie ustalenia sieci...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu GPPiRPA na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań oraz programów dotyczących działalności GOPS w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt: stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w 2018r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia organizacji XII Małopolskiego Święta Czosnku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia o...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach dróg gminnych i powiatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)

13.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: rozstrzygnię...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wielo...)

14.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)

15.Pytania, wolne wnioski.