Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Słomikach

w dniu 2019-01-31, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

4.Zapytania radnych.

5.Podjęcie rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z/s w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie rezolucji w sprawie sprzeciwu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkół dla dorosłych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sz...)

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statutach Sołectw oraz w Statucie Osiedla Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Stat...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Statu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia w...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji oraz Rady Miejskiej w Słomnikach na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w treś...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia d...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie chwały w sprawie przedłużenia u...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

13.Informacja o złożonych interpelacjach.

14.Sprawy bieżące, wolne wnioski.