Sesja nr III/18 Rady Miejskiej w Słomikach

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

2.Informacja Burmistrza z działalności między sesjami.

3.Zapytania Sołtysów oraz Gości sesji.

4.Zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały dot. Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnej op...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Słomniki na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

9.Podjęcie uchwał w sprawach pomocy społecznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia poro...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

10.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyd...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia bon...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatneg...)

12.Informacja o złożonych interpelacjach.

13.Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.