Sesja nr LIII/23 Rady Miejskiej w Słomnikach - nadzwyczajna

w dniu 2023-11-13, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz z...)Głosowanie (Usunięcie z projektu uchwały § 2. pkt 1...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

5.Zamknięcie sesji.