Sesja nr II/18 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2018-11-29, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

2.Informacja Burmistrza o planach inwestycyjnych na kadencję 2018-2023.

3.Zapytania Sołtysów oraz Gości Sesji.

4.Informacja o złożonych interpelacjach oraz zapytania radnych.

5.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o stanie realizacji...)

6.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi w 2019r. oraz wieloletniego programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2021.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

7.Podjęcie uchwał dotyczących Inicjatyw Samorządowych w zakresie realizacji zadań drogowych oraz przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego we wspomnianym zakresie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży ni...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

13.Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski oraz opiniowanie złożonych skarg.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)