Sesja nr XLVI/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-02-23, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ska...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania ska...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków Państwowej Straży pożarnej w Krakowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany dział...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

13.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

14.Zamknięcie sesji.