Sesja nr XLIV/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-12-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad z XLIII sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w 2022 roku.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2023.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomni...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia realizacji projektu przyjętego w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016 -2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia re...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyd...)

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Inicjatyw Samorządowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

17.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany dział...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany dział...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

18.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

19.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

20.Zamknięcie sesji.