Sesja nr XLII/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-09-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLII sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Słomniki do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2022 r.,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu pracy n...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

16.Zamknięcie sesji.