Sesja nr XLI/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-08-18, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XL nadzwycza...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady...)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu gminnego placu targowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w zał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

13.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

14.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

15.Zamknięcie sesji.