Sesja nr XL/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-07-28, godz. 17:30

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Zakończenie obrad.