Sesja Nr XXXV/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-02-10, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji...)Głosowanie (Przyjęcie zmiany do porządku obrad XXXV...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady...)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania radnych.

6.Zapytania gości sesji.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Słomnikach na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinan...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/433/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 grudnia 2021r. Uchwała Budżetowa Gminy Słomniki na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwa...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia gó...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania K...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

16.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nab...)

17.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

18.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

19.Zamknięcie sesji.