Sesja Nr XXXI/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-09-09, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji R...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Ra...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady...)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

8.Podjęcie uchwał w sprawie skarg i wniosków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

16.Zamknięcie sesji.