Sesja Nr XXX/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-07-30, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia d...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVIII/375/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 maja 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchw...)

6.Podjęcie uchwały sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/383/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 czerwca 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie zmian w Uchwale...)

7.Zakończenie obrad.