Sesja Nr XXVIII/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-05-27, godz. 10:30

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Ra...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji...)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania gości sesji oraz radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach za rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania org...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruc...)

14.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

16.Zamknięcie sesji.