I Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu poniedziałek, 19 listopada 2018, godz. 11:00

1.Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie dodatkowego punktu w porząd...)Głosowanie (Przyjęcie uzupełnionego porządku obrad.)

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.Wybór Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (powołania komisji Skrutacyjnej w składz...)

5.Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Głosowanie (Powołania Komisji Skrutacyjnej w składzi...)

6.Ślubowanie Burmistrza Gminy Słomniki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady i wyboru Przewodniczących tych Komisji.

Głosowanie (Wyboru Pani Ireny Podsiadło na przewodni...)Głosowanie (Wyboru Pana Krzysztofa Szaleńca na przew...)Głosowanie (Wyboru Pani Bożeny Furgalskiej na przewo...)Głosowanie (Wyboru Pana Adama Przecherki na przewodn...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia skł...)

8.Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Słomnikach.