Sesja Nr XXV/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-01-28, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady M...)Głosowanie (Wycofanie z porządku posiedzenia punktu...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXV sesji.)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania gości sesji oraz radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2021-2026

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania z Powiatem Krakowskim inwestycji na drogach powiatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia li...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Skała na sfinansowanie kosztów promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

18.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nie...)

19.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

20.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

21.Zamknięcie sesji.